Akce

← ← Historie Plánované → →

Prosinec 2018

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 3.12.2018 10:00 Porada ředitelů příspěvkových organizací MÚ Luhačovice
Středa 5.12.2018 7:00 Exkurze - výběr žáků 7. ročníku Brno - Technické muzeum
Středa 5.12.2018 12:00 Setkání VP SOU Uherský Brod
Středa 5.12.2018 13:00 Medové odpoledne ZŠ Luhačovice - respirium
Čtvrtek 6.12.2018 8:00 Krajské finále v kopané Luhačovice
Čtvrtek 6.12.2018 8:00 Mikulášská besídka MŠ, ŠD a ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.12.2018 10:00 Astronomická olympiáda - 6. až 9. ročník ZŠ Luhačovice
Pondělí 10.12.2018 12:00 Setkání fyziků Gymnázium Uherské Hradiště
Úterý 11.12.2018 7:00 Mladý chemik - vybraní žáci 9. ročníku Valašské Meziříčí
Úterý 11.12.2018 8:00 Florbal - VSL - 6., 7. ročník Slavičín
Úterý 11.12.2018 10:00 Preventivní program pro žáky 5. ročníku - policie ČR ZŠ Luhačovice
Středa 12.12.2018 8:00 Vánoční turnaj ve vybíjené (4. + 5. ročník) - okolní školy ZŠ Luhačovice
Středa 12.12.2018 12:00 Jack&Joe - 7. až 9. ročník kino Elektra
Středa 12.12.2018 12:00 Plán sociálních služeb Slavičín
Středa 12.12.2018 14:00 2. setkání vyučujících matematiky Zlín
Čtvrtek 13.12.2018 8:00 Intervence ve školní skupině DVPP Zlín
Čtvrtek 13.12.2018 10:00 Dílničky v muzeu - VI. B - dívky Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 13.12.2018 11:00 Vylosování výherce akce - sběr starých mobilních telefonů ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 13.12.2018 12:05 Dílničky v muzeu - 7. A Muzeum Luhačovice
Pátek 14.12.2018 8:00 Dílničky v muzeu - V. B - dívky Muzeum Luhačovice
Pátek 14.12.2018 8:00 Exkurze do Prahy + návštěva muzikálu (výběr žáků 8. a 9. ročníku) Praha
Pátek 14.12.2018 8:00 Setkání vyučujících RJ Zlín
Pátek 14.12.2018 10:00 Dílničky v muzeu - VI. D - dívky Muzeum Luhačovice
Pátek 14.12.2018 12:00 Dílničky - ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Středa 19.12.2018 8:00 Exkurze - VI. C Olomouc
Středa 19.12.2018 9:00 Sportovní den - IX. A Pozlovice
Čtvrtek 20.12.2018 10:00 Dílničky v muzeu - VI. A Muzeum Luhačovice
Čtvrtek 20.12.2018 13:30 Filmové představení - ŠD kino Elektra
Pátek 21.12.2018 8:00 Dílničky v muzeu - dívky - V. A Muzeum Luhačovice
Pátek 21.12.2018 8:00 Návštěva muzea - IX. B Muzeum Zlín
Pátek 21.12.2018 10:00 Dílničky v muzeu - dívky - VI. C Muzeum Luhačovice
Sobota 22.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Neděle 23.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Pondělí 24.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Úterý 25.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Středa 26.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Čtvrtek 27.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Pátek 28.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Sobota 29.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Neděle 30.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika
Pondělí 31.12.2018 0:00 Vánoční prázdniny Česká republika

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: