Akce

← ← Historie Plánované → →

Duben 2019

Kdy: Co: Kde:
Pondělí 1.4.2019 13:00 3. setkání vyučujících chemii Zlín
Středa 3.4.2019 8:00 Konference Brno
Středa 3.4.2019 8:00 Tajemství husích stop - beseda - IV. B ZŠ Luhačovice
Středa 3.4.2019 9:55 Tajemství husích stop - beseda - IV. A ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.4.2019 8:00 Moderní dějiny - seminář Zlín
Čtvrtek 4.4.2019 8:00 Průkaz cyklisty - 4. ročník DDM Luhačovice
Čtvrtek 4.4.2019 8:00 Pythagoriáda - školní kolo - 5. ročník ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.4.2019 8:00 Pythagoriáda - školní kolo - 6. A, 7. A, 8. A ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 4.4.2019 8:00 VSL - volejbal Brumov
Pátek 5.4.2019 8:00 Konference VP Praha
Úterý 9.4.2019 8:00 Okresní kolo MO - 6. a 7. ročník TGM Zlín
Úterý 9.4.2019 8:00 Okresní kolo MO - 8. ročník Zlín, Lesní
Úterý 9.4.2019 9:55 Návykové látky - beseda (8. ročník) ZŠ Luhačovice
Úterý 9.4.2019 11:30 Běh proti diabetu Luhačovice
Středa 10.4.2019 8:00 Inovace ve výuce - konference Ostrava
Středa 10.4.2019 8:00 Okresní kolo biologické olympiády - 6. a 7. ročník Zlín
Středa 10.4.2019 8:55 Návštěva seniorů - VII. B Domov důchodců Luhačovice
Středa 10.4.2019 9:15 Filmové představení - 2. A, B Zlín
Středa 10.4.2019 13:00 Konference ŠMP Zlín
Čtvrtek 11.4.2019 12:00 Dílničky ŠD ŠD ZŠ Luhačovice
Čtvrtek 11.4.2019 13:00 Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 ZŠ Luhačovice
Pátek 12.4.2019 8:00 Přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník SŠ ČR
Pátek 12.4.2019 15:30 Třídní schůzky - V. A ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.4.2019 8:00 Přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník Česká republika
Pondělí 15.4.2019 11:00 Školení PO - provozní zaměstnanci ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.4.2019 11:30 Školení PO - požární hlídky ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.4.2019 11:35 Ukončení vyučování - z důvodu vypnutí el. energie ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.4.2019 12:00 Školení PO - pedagogičtí pracovníci ZŠ Luhačovice
Pondělí 15.4.2019 12:30 Třičtvrtletní pedagogická rada, provozní porada ZŠ Luhačovice
Úterý 16.4.2019 8:00 Okresní kolo biologické olympiády - 8. a 9. ročník Zlín
Úterý 16.4.2019 8:00 Testy žáků 5. ročníku do studijní třídy ZŠ Luhačovice
Úterý 16.4.2019 8:00 Velikonoční dílny v muzeu - I. A, B Muzeum Luhačovice
Úterý 16.4.2019 15:15 Schůzky KRPŠ (2., 4., - 8, ročník) ZŠ Luhačovice
Středa 17.4.2019 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Čtvrtek 18.4.2019 0:00 Velikonoční prázdniny Česká republika
Pátek 19.4.2019 0:00 Velký pátek Česká republika

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: