Aktuality

 • Výsledky zkoušek do studijní třídy.

  17.04.2019 Výsledky:
 • Velký úspěch v lidovém zpěvu

  17.04.2019 VELKÝ ÚSPĚCH KATEŘINY MARTINCOVÉ V LIDOVÉM ZPĚVU. Vybraní žáci z pěvecké přehlídky Luhačovický zpěváček lidových písní reprezentovali naši školu na okresních a jiných soutěžích. Z mladší kategorie byli vybráni: Petr Chromek (2.B) a Mariana Zichová (2.A). Starší děti (hlavní kategorii soutěže Zpěváček 2019) reprezentovaly žákyně: Sára Maňasová (7.C) a Kateřina Martincová (6.C). V neděli 7. dubna 2019 proběhla ve Valašských Kloboukách soutěž Zpěváček lidových písní Valašskoklobucka, které se zúčastnili  i naši nejlepší zpěváčci. Všichni podali na pódiu velmi kvalitní pěvecký výkon za doprovodu cimbálové muziky. Ve velké konkurenci získala Sára Maňasová místo náhradníka a Kateřina Martincová postoupila mezi 6 nejlepších zpěváčků Valašskoklobucka. Kateřina o týden později, 14. dubna 2019, opět zabojovala na krajském finále soutěže. Postoupila mezi 6 nejlepších zpěváčků Valašska.  V květnu ji čeká Moravskoslezské zemské finále soutěže. Gratulujeme a přejeme všem zpěváčkům mnoho úspěchů.
 • Luhačovický zpěváček lidových písní 2019

  17.04.2019 V úterý 5.3.2019 SE NA NAŠÍ ŠKOLE USKUTEČNILA POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA NEJLEPŠÍCH ZPĚVÁČKŮ LIDOVÝCH PÍSNÍ, LUHAČOVICKÝ ZPĚVÁČEK LIDOVÝCH PÍSNÍ 2019.   Této přehlídky se zúčastnilo 39 dětí 1. stupně naší ZŠ.  Porotu svými krásnými výkony potěšili tito zpěváčci: Adéla Semelová, Karolína Sucháčková, Matyáš Semela (1.A) Julie Duháňová, Viktorie Katriňáková, Apolena Procházková (1.B) Mariana Zichová, Mikuláš Konečný, David Chaloupka, Leontýna Matulíková (2.A) Petr Chromek, Radim Procházka, Adriana Bočáková, Viktorie Zetíková (2.B) Tomáš Hýsek, Sára Sokolovičová, Sára Chytilová, Regina  (3.A) Sára Herre, Julie Slámová, Adéla Kmentová (3.B) Tamara Šůstková, Alice Krejčí,  Richard Fojtík, Vojtěch Šuráň , Lucie Obadalová, Julie Záhorská (4.A) Kateřina Elizabeth Obrtlíková, Nela Nyklová, Libuše Mališková (4.B)  Matyáš Pírek, Jolana Kozubíková, Matyáš Kolář (5.A) Liliana Krajčová, Veronika Kořínková, Klára Ovesná, Tereza Štěpaníková, AlžbětaVlčková, Tereza Zoubková (5.B). Porota si vytipovala několik jedinců, kteří budou, po pěvecké průpravě a po procesu výběru písní, školu reprezentovat na oblastním a regionálním kole národní pěvecké soutěže Zpěváček 2019. Držíme palce. Za pedagogy ZŠ Luhačovice: Mgr. Dana Kubíková, Mgr. Martin Polách
 • Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

  12.04.2019 Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
 • Zkoušky do třídy 6. A

  09.04.2019 Zkoušky z M a Č do studijní třídy 6. A se konají v úterý 16. 4. od 8:00 do 10:30 v ZŠ Luhačovice.

 

eupenize.jpg

 

 

 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.3.00/51.0010
Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Poskytovatel dotace:  MŠMT
Období realizace:  10/2014 – 7/2015
 

Cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 

 

 

Zlínská CO2 liga 2015

CO2 liga - 1. kolo "VODA"

CO2 liga - 2. kolo "JÍDLO"

CO2 liga - 3. kolo "ENERGIE"

CO2 liga - 4. kolo "DOPRAVA"

Jak se dopravuji do školy - anketa

CO2 liga - 1. místo (diplom)

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 56

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/56.0452
Název  projektu: Prameny čtení 
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1
 

 

 

 

 

eupenize.jpg

 

 

 

Výzva MŠMT č. 57

 

Registrační číslo:  CZ.1.07/1.1.00/57.0481
Název  projektu: Prameny práce
Příjemce: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání 
Oblast podpory:  1.1

Naše škola je zařazena do následujích projektů EU

eupenize.jpg

"Řešení vrstevnických vztahů"

 

„Peníze školám"

Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, byl naší škole schválen projekt s názvem "Dotace z EU pro ZS-Luhačovice".

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v Čeké republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedenéím programu primární prevence.

Realizace projektu:

Trvání 30 měsíců - v období od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2013.

Celková přidělená dotace a výdaje projektu:

2 785 341 Kč.

Cíl projektu:

- zmodernizovat školu nejen moderními technologiemi

- rozvoj ICT technologií tak, aby bylo možno naplnit priority školy

- umožnit individualizaci žáků při výuce některých pžedmětů

- příprava žáků pro život

Cílové skupiny:

- žáci jednotlivých tříd

- týmy učitelů, které budou do projektu zapojeny

Aktivity:

- výběr vhodných šablon pro možnost realizace projektových cílů

Výstupy:

- vznik nových sad vzdělávacích materiálů pro některé předměty

- vybudování dvou počítačových a jedné jazykové učebny

- modernizace vybavení školy, pomůcky, software

Klíčové aktivity:

21 („Individualizace výuky cizích jazyků")
- 31 („Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií")
- 32 („Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT")
- 33 („Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií")
- 52 („Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd")

 

DUM

dumy.png

 

Created by Liceor .:.
Created by Liceor: